Lägg till din rubriktext här

  • För hyrestagare
  • För uthyrare

Akutrum är en resurs för nya studenter på Umeå universitet och SLU Umeå som akut är i behov av ett
boende. Vårt jobb är att förmedla boenden mellan privata hyresvärdar och studenter.


Tänk på att vi inte är en tjänst för permanent boende, utan att de boenden vi förmedlar är tänkta att
endast vara tillfälliga.

Du måste vara antagen som student på Umeå universitet eller SLU Umeå.

 

Akutrums uppdrag är att i första hand hjälpa nya studenter. Om du har läst vid Umeå universitet eller SLU Umeå tidigare (oavsett hur många poäng det var eller när i tiden det var) eller om du är doktorand eller är gästforskare så kan vi tyvärr inte prioritera dig. Du får hjälp först efter att vi har hjälpt alla nya studenter.

 

För att vi ska hjälpa dig så måste du komma från en kommun utanför Umeåregionen och dess närområde.

 

Om du bor i Umeå eller kranskommunerna så förväntas du kunna pendla, och kommer därför inte prioriteras.

 

Om du kommer till Umeå från utlandet så måste du vara medlem i Europeiska Unionen, och du ska inte vara en betalande student eller vara antagen till ett utbytesprogram. Om så är fallet så bör du istället kontakta International Housing Office på Umeå universitet.

Tyvärr kan vi aldrig garantera att vi kommer kunna hjälpa alla som registrerar sig hos oss, så vi råder dig därför att fortsätta leta efter boende på egen hand också.


Om du inte redan har gjort det så förslår vi att du genast registrerar dig hos Bostaden Umeå, som har de flesta studentrum och studentlägenheter i Umeå.


Utöver det så kan du kolla runt på sociala medier, såsom Facebookgrupper.

Du kan även kika på Blocket, då det finns en del privatpersoner som lägger upp sina lediga rum och lägenheter där. Titta också i lokalpressen - Västerbottens kuriren och Folkbladet.

När du väl har anmält dig hos oss så placeras du i vår bostadskö.

 

Medlemmar i Umeå studentkår kommer prioriteras.
Du kan bli medlem även om den kurs eller det program du läser faller under en annan kårs område, och om du är medlem i en annan kår så betalar du reducerad medlemsavgift för ett medlemskap i Umeå studentkår.

 

Du behöver inte nödvändigtvis vara medlem i Umeå studentkår för att få hjälp, men ett medlemskap ökar chansen att du snabbare ska få hjälp.

 

Om du är medlem i Umeå studentkår måste du skicka in antingen en skärmdump på kvittot eller en skärmdump från din bank där det syns att du har betalat till villhyra@akutrum.nu för att bekräfta det.

När vi förmedlar ett boende så tittar vi på de uppgifter du har fyllt i: om du är pälsallergiker, om du har
tillgång till bil, o.s.v., och så försöker vi sedan leta upp en hyresvärd som passar dig.

 

Om vi har ett boende som vi kan erbjuda dig så skickar vi ut det via e-post till dig. I mejlet så beskriver vi boendet i korta drag baserat på den information hyresvärden har gett oss.

 

När du väl fått erbjudandet så har du 24 timmar på dig, räknat från när mejlet sändes, att tacka ja eller nej till det.

 

Om du inte återkommer inom den angivna tiden så tar vi det som att du inte längre behöver vår hjälp och tar därmed bort dig från vår bostadskö.

 

Om du väljer att tacka ja till det erbjudna boendet så skickar vi över kontaktuppgifterna till hyresvärden till dig, och du tar då kontakt med hyresvärden själv.

 

Du måste då ta kontakt med hyresvärden inom 48 timmar, från och med att vi har mejlat ut deras kontaktuppgifter, och gör du inte det så förfaller erbjudandet och du tas bort från bostadskön.

 

Om du däremot väljer att tacka nej till ett erbjudet boende så placeras du sist i bostadskön, även om du är medlem i Umeå studentkår och är en prioriterad student.

 

Eftersom vi har ett begränsat antal boenden att förmedla så kan vi maximalt erbjuda dig tre olika akutbostadsalternativ. Om du väljer att tacka nej till alla tre erbjudanden så tar vi bort dig från vår bostadskö, därför att du då inte kan anses vara i akut behov av bostad.

 

Med det sagt så vill vi dock understryka att vi aldrig kan garantera att vi kommer ha möjlighet att erbjuda
dig mer än ett bostadsalternativ. Vår möjlighet att kunna erbjuda dig fler än ett bostadsalternativ beror helt på storleken på kön av bostadssökanden och hur många hyresvärdar vi har på vår lista. Det kan alltså bli så att vi endast kommer kunna erbjuda dig ett bostadsalternativ.

Majoriteten av de boenden vi tillhandahåller är, med några få undantag, som inneboende hos en
privatperson. Dessa är rum som hyrs direkt av hyresvärdarna i deras egna hem, vilket betyder att
storleken på rummet, hyran, avståndet till universitetet, o.s.v. alla är olika från boende till boende.

Det är svårt att svara på och beror på lite olika saker.
Ibland har vi boenden som är tillgängliga men som inte passar den som står först i kön.

 

Eftersom vi förmedlar boenden till privata hyresvärdar så är det de som bestämmer vilken typ av hyresgäst de vill
ha. Detta innebär att om hyresvärden endast vill ha manliga studenter så kan vi inte skicka dit en kvinnlig, eller om hyresvärden har ett husdjur så kan vi inte skicka dit en pälsallergiker.

 

Bortsett från sådana eventuella undantag så jobbar vi dock uppifrån och ner i kön som vanligt.
Något som kan dra ut på tiden är hur lång tid en student tar på sig på att svara på ett bostadserbjudande.

 

Alla studenter har som sagt 24 timmar på sig på att svara, men tyvärr väljer en del att inte svara på det.
Det betyder att bostadserbjudandet kommer ligga där i 24 timmar utan att något händer, vilket i sin tur betyder att det tar längre tid innan vi kan hjälpa nästa student i kön.

 

Om du därför står i vår bostadskö men sedan inte längre behöver vår hjälp så ber vi dig kontakta oss och
meddela det, så vi istället kan hjälpa nästa student i bostadskön.
Tänk på att du är endast en av många studenter i vår bostadskö, så vi ber dig ha hänsyn till de som faktiskt behöver vår hjälp.

 

Vi förstår att du kan känna dig lockad att kontakta oss lite nu och då för att kolla hur långt fram du är i kön, men vi ber dig att försöka undvika att göra detta, då det inte snabbar på din process något.
Vi jobbar så fort vi kan och att vi kommer kontakta dig så snart det är din tur.

Så fort som Akutrum har fått in alla dina uppgifter så kan vi börja förmedla ditt boende till studenterna.

När vi förmedlar ett boende så tittar vi på de uppgifter du har fyllt i, och så letar vi upp en student som
passar dig och de uppgifter du har lämnat in. När en student sedan tackar ja till ditt boende så ger vi den
dina kontaktuppgifter, och studenten kontaktar dig då direkt själv.

Ibland händer det att en student tackar ja till ett bostadserbjudande, men sedan väljer att av någon
anledning inte nyttja det. Om den studenten då inte meddelar oss om att den inte längre behöver boendet
så förblir boendet ändå markerat som upptaget i vårt register, vilket innebär att den hyresvärden hamnar
i en slags limbo där inga nya studenter erbjuds boendet.

För att undvika detta mejlar vi dig (om vi har en e-postadress) och/eller SMSar dig (om vi har ett
mobilnummer) för att berätta att vi har skickat en student till dig. Om ingen student då hör av sig till dig
inom 48 timmar får du gärna mejla, SMSa eller ringa till oss för att berätta det, så kan vi börja erbjuda
boendet till nästa student i kön istället.

Det kan bero på lite olika saker.

Antalet valbara studenter som vi kan skicka till dig beror på vilka preferenser och uppgifter du har gett till oss, men vi försöker även ta hänsyn till studenternas önskemål och krav.

Om du till exempel endast vill ha kvinnliga studenter som hyresgäst så minskar det antalet valbara studenter som vi kan skicka till dig, eller om du till exempel har ett husdjur så kan vi inte skicka dit en student som är pälsallergiker.

Det är helt upp till dig. Hyran brukar oftast baseras på vad som inkluderas i boendet: om rummet är möblerat, om internet ingår, om studenten har tillgång till eget badrum, o.s.v.
På Akutrums lista med hyresvärdar så ligger hyran i snitt på 2 500 kr – 3000 kr/mån.